Netwerk Kwaliteitsmanagers AGF (NKA) bijeenkomsten

NKA Bijeenkomsten 2019

 • Donderdag 19 september
 • Woensdag 20 november  (AGF Seminar in samenwerking met GroentenFruit huis)

Wil je nu al informatie over 19 september?
Neem dan contact op met Lianne van Tuijl, via 0418 – 57 58 59 of stuur een mail naar ltu@ns-quality.nl.

NKA Bijeenkomst 18 juni – Thema:  Verdieping kwaliteit, de koppeling tussen QA en QC

De tweede netwerkbijeenkomst komt er aan! We ontvangen je weer graag op dinsdagmiddag 18 juni.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we ingegaan op het onderwerp kwaliteit en de koppeling tussen QA en QC. We gaan deze keer een stap verder door kwaliteit te belichten vanuit consumenten-perspectief.

We hebben Karin Gorree van Innovative Fresh bereid gevonden om ons mee te nemen in de wereld van kwaliteit benaderd vanuit de ogen van de consument. Wekelijkse monitoring en monstername bij supermarkten verspreid over meerdere landen biedt zeer veel informatie over de kwaliteit van product. Door het meten van meerdere kwaliteitsindicatoren krijgen we nog meer inzicht in ons prachtige groenten- en fruitpakket.

Het tweede deel van het programma wordt verzorgd door onze collega Wouter van het Bolscher. Hij neemt ons mee in het nut en de noodzaak van marketing. Wat is het eigenlijk? Hoe kan ik er mijn voordeel mee doen? Welk effect heeft het op de beleving van (product)kwaliteit? Samen gaan we op zoek naar de antwoorden.

Het programma voor 18 juni ziet er als volgt uit:

 • 12.45-13.00 Ontvangst
 • 13.00-14.00 Netwerklunch
 • 14.00-15.00 Nut en noodzaak van marketing, door Wouter van het Bolscher
 • 15.00-15.15 Pauze
 • 15.15-16.15 Kwaliteit vanuit de ogen van de consument, door Karin Gorree
 • 16.15-16.45 Samen in gesprek en rondvraag
 • 16.45 Afsluiting

Download hier het inschrijfformulier voor het NKA

Ben je nog geen lid van het NKA?
Eenmalig mag je een bijeenkomst voor een kleine vergoeding van € 50,- bijwonen om kennis te maken met het NKA. Van netwerken kun je immers veel leren, in contact met anderen kennis en ervaring uitwisselen. N&S biedt hiervoor een platform aan om elkaar te ontmoeten.  Wil je daarna lid worden van het NKA, dan wordt dit in mindering gebracht op het tarief van € 310,- p.p. per jaar.

Meer informatie NKA
Zoals je weet wordt het vak van kwaliteitsmanager in de AGF steeds complexer. Naast alle certificeringsperikelen zijn er ook altijd weer ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen, residuen, microbiologie etc. Het is dus erg belangrijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die er zijn. Daarnaast hebben we in onze branche allemaal te maken met bijvoorbeeld tijdsdruk en het spanningsveld tussen kwaliteit en commercie.

Om je functie als kwaliteitsmanager professioneel uit te kunnen voeren is enerzijds kennis erg belangrijk. Daarnaast is een netwerk van collega’s en andere mensen in het vakgebied onmisbaar. Om hier een invulling aan te geven is het initiatief genomen om het Netwerk Kwaliteitsmanagers AGF (NKA) op te richten. Concreet betekent dit het volgende:

Activiteiten NKA
Vier keer per jaar een bijeenkomst van 13.00 tot ongeveer 16.30 uur, deze is altijd inclusief een lunch. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over een kalenderjaar.
De bijeenkomsten worden als volgt ingedeeld:

 • Een bijeenkomst gekoppeld aan een evenement zoals het AGF seminar (in samenwerking met het GroentenFruit huis)
 • Een bedrijfsbezoek bij een AGF bedrijf
 • Een bijeenkomst  met diverse gastsprekers
 • Een bedrijfsbezoek bij een niet-AGF bedrijf

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Peter van der Veeken van N&S Quality.

Het lidmaatschap voor het NKA is vastgesteld op € 310,- p.p. per jaar.

Wil je meer informatie? Stuur een mail naar academy@ns-quality.nl of bel naar 0418 – 57 58 59.

Download hier het inschrijfformulier voor het NKA

 

Starttijd

12:45

19 september 2019

Eindtijd

16:30

19 september 2019

Adres

Hogeweg 129 Zaltbommel

Event deelnemers